توسعه سریع

توسعه سریع ما در شرکت سیلیکس بر ۴ اصل همیشه پای بندیم و از آن بهره می گیریم. یکی از آن اصول، توسعه سریع می باشد که با بهره گیری از متدهای هوشمند توسعه سریع سعی بر آن داریم که محصول را به موقع به مشتری برسانی یعنی در کمترین زمان با کیفیت ترین محصول را ارائه بدهیم.

کاهش قیمت

کاهش قیمت دومین اصلی که بر آن پای بندیم کاهش قیمت است. همیشه سعی بر آن هستیم که تمام توانایی خود را به کار بگیریم و تحلیل های لازم را پیش از شروع کار انجام دهیم تا بتوانیم قیمت تولید محصول تا آنجا که ممکن است کاهش دهیم و با حفظ کیفیت بتوانیم رضایت مشتری هایمان را بدست بیاوریم.

افزایش وفاداری

افزایش وفاداری در کنار دو اصل اول، اصل سومی وجود دارد که ما بیش از یک اصل کاری به آن باور داریم. همیشه در تولید محصولاتمان علاوه بر حفظ کیفیت محصول به دنبال آن هستیم که رضایت مشتری را بدست بیاوریم. چون اعتقاد داریم وفاداری مشتری سرمایه ی سازمان ماست.